азақстанда ДТҰ әдісін негізін салушы Байқошқарованың С.Б. #сөккенәңгіме бағдарламасындағы сұхбаты